Als je een man behandelt zoals hij lijkt te zijn, maak je hem erger dan hij is. Maar als je een man behandelt alsof hij al is wat hij mogelijk zou kunnen zijn, maak je hem tot wat hij zou kunnen zijn.
•    Ben je op zoek naar handvaten om aan de dagelijkse uitdagingen van de complexe en snel veranderen wereld het hoofd te bieden?
•    Voel je je bij momenten geïsoleerd in je job – it’s lonely at the top -  en ben je op zoek naar een klankbord om te reflecteren?
•    Wil je in contact komen met je innerlijke drijfveren om je potentieel meer te ontplooien?
•    Verlang je een gezonder evenwicht tussen werk en privé?
•    Ben je op een punt in je carrière waarin vragen rond betekenis en zingeving op de voorgrond treden?

Dan kan coaching een uitweg bieden. We hebben allemaal baat bij het praten met iemand die we vertrouwen en die ons kan helpen in contact te komen met onze innerlijke bronnen. Exploreren wat de uitnodigingen zijn van een bepaalde situatie, helpt ons om te reflecteren en te ontdekken hoe we passend kunnen omgaan met de dilemma’s en uitdagingen op onze weg.
Kunst is niet wat je ziet,
maar wat je de ander laat zien.
Als coach zie ik mezelf als tocht- en bondgenoot, die gerichte vragen stelt en de ruimte creëert waarin de coachee kan exploreren wat de uitnodigingen van het ingebrachte thema zijn.  Mijn geloof in het groeipotentieel van de ander en het respect voor zijn/haar vrijheid zijn sleutelwaarden. In een co-creatief proces gaan we op zoek naar de intrinsieke motivatie van de persoon om passende acties te ondernemen op weg naar meer zelfrealisatie.