Ben je op zoek naar een inspirerende lezingen over hoe je het beste uit jezelf en je organisatie kan halen? Verwacht een bevlogen verhaal met veel herkenbare voorbeelden en concrete tips om mee aan de slag te gaan.
Hoe overleef ik mijn collega’s: tools voor zelfvertrouwen op het werk
Werk je zelf voor of met een toxisch functionerende persoon? Heb je nog geen manier gevonden om daar passend mee om te gaan?

Organisatieschorpioenen zijn er overal. Het zijn bazen, collega’s of medewerkers die door hun destructief functioneren je zelfvertrouwen ondermijnen. Zonder dat je het beseft, negeer je je intuïtie en laat je je op een negatieve manier beïnvloeden. Die neerwaartse spiraal doorbreken is niet altijd gemakkelijk.

Met de juiste aanpak kun je wel degelijk het roer omgooien en leren omgaan met dit soort gedag. Deze workshop is bedoeld voor wie de verantwoordelijkheid voor zijn eigen carrière en leven terug in handen wil nemen. Dat kan aan de hand van vier stappen:
1.    Bewust worden van wat er speelt
2.    Aanvaarden dat je tot nu toe je zelfvertrouwen hebt laten ondermijnen.
3.    Je verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent de moed vatten om constructief om te gaan met toxisch gedrag. Sleutel hierbij is het bewust worden van je eigenwaarde.
4.    Concrete actie ondernemen

In de lezing krijg je concrete tips aangereikt hoe je weerbaar wordt en je leven terug op je het spoor krijgt.
Leidinggeven leer je thuis: hoe je gezin van herkomst je functioneren op het werk beïnvloedt
Je gezin van herkomst is je eerste context. Je krijgt er een blauwdruk met betrekking tot belangrijke levensthema’s. Je leert er rekening houden met anderen, je  plaats innemen, omgaan met macht en hiërarchie, de betekenis van belonen en straffen, omgaan met spanningen en conflicten, erkenning krijgen, samen dingen doen, verschillende vormen van loyaliteit … Die blauwdruk neem je mee naar je werkcontext en heeft een vergaande invloed op je functioneren op het werk.
Hoe zou het komen dat je steeds met een autoritaire baas/collega  geconfronteerd wordt? In welke mate maakte je een studiekeuze om aan de al dan niet uitgesproken verwachtingen van je ouders tegemoet te komen? Verbaas je je ook dat er elke keer iets schijnt tussen te komen waardoor je de lang verwachte promotie niet krijgt of het verhoopte succes uitblijft?
Mogelijk speelt (onzichtbare) loyaliteit naar je gezin van herkomst je parten. Het contextueel gedachtegoed integreren in het werk maakt je bewust van onderliggende processen en verhoogt je effectiviteit.
In deze lezing word je je bewust van de invloed van je eigen gezin van herkomst op je functioneren in je professioneel leven. Eens bewust van je patronen kan je ervoor kiezen op een constructievere manier om te gaan met situaties waar je steeds opnieuw in terecht komt. In tweede instantie leer je ook hoe je met deze thema’s aan de slag kan gaan met je collega’s en medewerkers.
De kracht van taal
Je taalgebruik onthult veel over jezelf: woordkeuze, intonatie, snelheid, zinsconstructies,… Je taal is een weerspiegeling van jouw innerlijke beelden, overtuigingen en principes.  Dit heeft impact op jezelf in de eerste plaats, maar ook op de anderen en je omgeving.  Je taal is een krachtig instrument en dit zowel in positieve als negatieve zin.  Elke keer je een bepaald woord gebruikt, krijg je bepaalde beelden of ervaringen. Je maakt bepaalde associaties. Vaak gebeurt dit onbewust. Het gaat nog verder. Elke keer je een bepaald woord zegt, denkt of hoort worden de bijhorende (innerlijke) beelden en overtuigingen versterkt.  

Deze lezing is bedoeld om je bewust te worden van je taal in de eerste plaats. Eens bewust kan je  kiezen welke beelden je wenst te versterken. Bewust taalgebruik is een krachtig, veilig en goedkoop instrument tot verandering.  Zelfs kleine veranderingen in je taalgebruik leiden tot significante transformaties. Het stelt je in staat om meer impact te hebben, beter samen te werken, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en gelukkiger te zijn in je relaties. De aanpak van deze lezing is zeer pragmatisch met veel praktische tips en tricks.
Via kunst jezelf beter leren kennen
Schoonheid kan de wereld redden is een uitspraak van Vorst Myshkin in ‘De idioot’ van Dostojewski.
Redden is misschien veel gezegd en toch….  Onderzoek toont aan dat in ziekenhuizen waar er schilderijen aan de muren hangen patiënten minder pijnmedicatie nodig hebben en sneller herstellen. Verhalen en mythen hebben kunstenaars geïnspireerd om kunst te scheppen (schilderkunst, muziek, poëzie, …). We exploreren de betekenis van kunst aan de hand van het Genesisverhaal. We bekijken hoe kunstenaars hierdoor geïnspireerd zijn en op welke manier ze hun creativiteit uitdrukken. We laten ons raken door de schoonheid van de diverse kunstvormen. Wat raakt ons in hun kunst? Wat is de boodschap voor ons? De uitnodiging? Hoe kunnen we anders naar kunst leren kijken?

Na deze lezing zal je anders naar kunst én de schoonheid in jezelf kijken.